Consells d’ús de les espelmes

CONSELLS GENERALS

No deixeu mai una espelma encesa sense vigilància.

Mai encengueu una espelma damunt o prop de materials inflamables.

Mantingueu les espelmes allunyades de l’abast d’infants o animals.

Eviteu tocar una espelma encesa, sobretot mentres la cera és calenta i líquida.

Apagueu les espelmes abans no arribin al final.

Eviteu cossos estranys com llumins o bocins  de ble a l’àrea de cera fosa.

Utilitzeu un canelobre d’una mida ajustada a la de l’espelma i col·loqueu el canelobre en una superfície resistent a la temperatura.

Assegureu-vos que l’estança és ventilada i reserveu uns 100cm d’espai lliure damunt l’espelma perquè la flama i la calor puguin pujar de manera segura.

Per evitar una combustió irregular, goteig o fum, mantingueu l’espelma allunyada de corrents d’aire tal com ventiladors o aires acondicionats.

Entre dues espelmes cremant, deixeu espai suficient per tal que l’escalfor d’una no fongui l’altra.

Per apagar una espelma de manera segura, feu-ho amb cura per tal d’evitar goteig o esquitxades de cera fosa.

Mai empreu aigua per apagar una espelma ja que podríeu provocar esquitxades de cera fosa.

Abans de tocar, moure o deixar sense vigilància una espelma, espereu sempre a que estigui del tot apagada.

La cera es fon amb la temperatura. Per tal de conservar les espelmes en bon estat mentres no s’utilitzin, cal guardar-les en un lloc fresc i sec.

CASOS ESPECIALS

Llànties
Un cop enceses tingueu cura a l’hora tocar-les perquè el recipient estarà calent. Assegureu-vos que la llàntia està col·locada en una superfície resistent a la temperatura. Quan s’utilitzen llànties amb càpsula metàl·lica com a recanvis per espelmes, l’escalfor de la càpsula pot fondre la cera del voltant.

Tempus (espelmes votives)
Useu sempre un suport especial per espelmes votives. Cal no llençar-ne la cera fosa. El suport pot escalfar-se mentre s’usa: tingueu cura en tocar-lo i assegureu-vos que està col·locat en una superfície resistent a la temperatura.

Espelmes en recipient
Precaució! Amb l’espelma encesa, el suport pot escalfar-se: tingueu cura de no tocar-lo mentre està calent i assegureu-vos que està col·locat en una superfície resistent a la temperatura. No useu aigua per apagar l’espelma perquè podria provocar esquitxades i a més, per contrast tèrmic, el recipient podria trencar-se.

Espelmes flotants
Mai cremeu massa espelmes alhora en un mateix recipient i assegureu-vos que estan allunyades d’altres elements decoratius.

Espelmes perfumades
D’acord amb la composició de l’essència, depenent en el percentatge de fragància de cada espelma i segons el diàmetre de cera fosa, l’espelma ambientarà més o menys intensament l’estança.

Blens gruixuts
Ciris Pasquals o de credença, espelmes d’exterior i torxes tenen blens més gruixuts per tenir flames més grans. Els ciris Pasquals o els de credença estan dissenyats per espais molt amplis com els d’una església. Les espelmes de jardí o les torxes només poden encendre’s a l’aire lliure. Apagueu-ne la flama per asfixia, mai amb aigua, ja que podria causar esquitxades de cera calenta.

Espelmes d’aniversari
Compte! Les espelmes no són joguines, ni productes comestibles.