Junts cuidem el planeta

Avui, en plena era de transformació digital i globalització dels mercats, la sostenibilitat i el compromís ecològic no són una tendència, sinó una necessitat de ser respectuosos amb el nostre planeta. A Cerabella ens involucrem en aquest compromís amb la Mare Terra, per ser responsables i conscients del no malbaratament dels recursos naturals que ens ofereix. Un deure de tots que ens inclou tant a les persones com a les marques.

Des de Cerabella treballem en un conjunt d’accions i mesures concretes respectuoses amb el nostre entorn, fent més sostenibles els nostres productes i/o processos productius perquè la nostra activitat i les nostres espelmes generin el mínim impacte ambiental possible. Amb aquest objectiu, identifiquem els productes i les accions amb uns símbols que identifiquen el nostre compromís ecològic.

el nostre compromís ecològic

Reducció d’emissions de CO2

El 82% dels proveïdors de Cerabella són empreses de proximitat: El 64% tenen seu a Catalunya i el 84% són de la resta d’Espanya. Aquesta mesura redueix de forma dràstica les distàncies en el transport pel subministrament de matèries primeres. D’altra banda, el 100% de la fabricació dels nostres productes té lloc a les nostres instal·lacions ubicades a la província de Barcelona,

Per tant, quan adquireixes i/o consumeixes articles de Cerabella tens la garantia que per fabricar-los no s’ha necessitat portar ni matèries primeres ni productes acabats provinents de l’altra punta del món. Una gran contribució a la reducció d’emissions de CO2 en el nostre planeta.

Cera de refús

El refús és la cera que es recupera d’espelmes ja utilitzades. Aquesta cera es torna a fondre i es torna a utilitzar per fer noves espelmes. Quan trobis aquest símbol en una espelma de Cerabella, significa que està produïda amb aquesta cera reciclada 100%. És el cas, per exemple, de les espelmes de la col·lecció Organic o de totes les espelmes d’exterior de Cerabella.

Precisament per aquest motiu, quan una espelma amb cera de refús porta una estona encesa, pots veure que, sota la primera capa de cera blanca, surt la cera de refús que habitualment té un color més fosc. Això evidencia que la cera és 100% reciclada.

Pedra ecològica

La pedra ecològica és un material fabricat a partir d’elements reciclats de la construcció. És una substància sòlida formada per un conglomerat hidràulic, és a dir que, pastada amb aigua, àrids, ciment i argila forma una argamassa que modelem amb la forma del recipient i, una vegada endurida és un material tan resistent i estable com el formigó o la pedra.

Hi ha diferents col·leccions d’espelmes de Cerabella que el seu recipient és de pedra ecològica o “eco-stone”. És el cas de la col·lecció Prana o l’original família d’espelmes i complements d’exterior de la col·lecció Orgànic. En aquest últim cas, a més a més, la cera de les espelmes és cera de refús, una combinació perfecta amb la pedra ecològica. Tot plegat 100% ecològic!

Recipients de vidre reciclat

Quan trobis aquest símbol en una espelma, significa que el recipient de l’espelma està fet amb vidre reciclat. És el cas de la col·lecció Hurracaines o Vtest. Aquest vidre s’ha fabricat a partir de triturar vidres recuperats fins a obtenir el que es coneix com a casc de vidre que, a través de processos de fusió a altes temperatures, es converteix en una massa liquida que es modela amb la forma del nou envàs i que a les nostres instal·lacions s’omple de cera per reconvertir-se en una espelma.

Donant un nou ús al vidre reciclat contribuïm a disminuir el consum d’energia en un 27%, ajudem a disminuir la contaminació atmosfèrica en un 20% i de les aigües en un 50% i, suposa un estalvi de recursos naturals perquè cada kilogram de vidre recuperat substitueix 1,2Kg de matèries verges com sorra, sosa, carbonat calci, etc. A banda, del fet que, un cop consumida la cera de l’espelma, podem reutilitzar perfectament l’envàs.

Packaging de cartró 100% reciclable i biodegradable

A Cerabella procurem sempre utilitzar embalatges de cartó ondulat, ja que és un material biodegradable, de fet, després dels residus orgànics, és el material que es biodegrada més ràpidament (màxim 1 any). A part, el cartó ondulat és 100% reciclable, això vol dir que tots els seus elements del que està format es poden reciclar i, de fet, el paper que hi trobem, segons la longitud de les fibres es pot arribar inclús a reciclar-se fins a 7 vegades!

Som conscients que a vegades pot ser més vistós i atractiu un embalatge de colors llampants i textures setinades, però a nosaltres ens agrada el cartó sense blanquejar perquè és el material amb menys impacte mediambiental. La seva fabricació genera un 60% menys d’emissions de CO2 que la fabricació d’embalatges d’altres materials i és un embalatge que no perd durabilitat ni resistència.

Reciclatge de paper

A les nostres oficines centrals, disposem de contenidors de cartó perquè els nostres equips puguin dipositar-hi els seus documents de paper que desitgin destruir. Així fomentem i animem als nostres empleats a reciclar el paper que ja no els hi sigui útil. Tota la documentació confidencial també es recicla i es destrueix a nivell P-3 a les instal·lacions del nostre proveïdor homologat i certificat segons les normatives UNE-15713 i DIN-66399. Tot aquest paper es converteix en residus triturats que permeten un reciclatge més ràpid i fàcil.

Una forma neta de donar una nova vida a tot el paper que es genera a les nostres oficines o a causa de la nostra activitat professional diària.

Gestió selectiva de residus

La gestió selectiva de residus consisteix a recollir de forma diferenciada els principals volums de residus que es generen tant a les oficines com a la planta de producció, amb la finalitat de poder-los portar al centre de recollida selectiva perquè es puguin reciclar de forma adequada i controlada.

Aquesta gestió selectiva dels nostres residus es du a terme a les instal·lacions de Cerabella i periòdicament es porten aquests volums al centre de recepció selectiva de residus especialitzat per al seu posterior reciclatge. Això permet estalviar recursos naturals i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes de matèries primeres.